Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna sker till stora delar inom komvux och yrkeshögskolan. I komvux ingår utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (tidigare särvux). Inom yrkeshögskolan finns eftergymnasial yrkesutbildning som svarar mot arbetslivets behov och som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Många vuxna studerar också på högskolan och inom folkbildningen.

Ansvariga för utbildning för vuxna

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utbildning för vuxna

  • Nya ämnesplaner för gymnasieskolan med fokus på ämneskunskaper

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Från höstterminen 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan och inom komvux på gymnasial nivå. Regeringen har därför beslutat om nya ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. Utöver att ämnesplanerna har anpassats för ämnesbetyg har ämnesinnehållet setts över. En av utgångspunkterna för översynen har varit att ämnesplanerna ska bidra till ett fördjupat lärande och att innehållet inom ämnet ska ha en tydlig progression mellan grund- och gymnasieskolan.

  • Yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas med anledning av energi- och klimatomställningen

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Yrkeshögskolan är viktig för att möta de stora kompetensbehoven i hela Sverige. Regeringen ger därför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera och redovisa hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas på längre sikt med anledning av energi- och klimatomställningen i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov och svensk konkurrenskraft.

Innehåll om vuxenutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 279 träffar.