Socialtjänst

Socialtjänst handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansvariga för socialtjänst

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst

 • Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

  Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge. Regeringen presenterar nu ett paket av insatser för att bryta rekryteringen till gängen. Fotboja för unga, fler platser på Statens institutionsstyrelse (SiS) och en ny samverkansstruktur för att bryta rekryteringen av barn och unga in i grov brottslighet är några av insatserna som nu läggs fram.

 • Reformer inom Socialtjänst – Budgetpropositionen för 2024

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialtjänst. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

  Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

 • Regeringen stärker familjehemsvården

  Socialminister jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
  Socialminister Jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Det råder i dag brist på vissa typer av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller till exempel familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse. Det är inte hållbart. För att möta de behov som finns går regeringen fram med en satsning på att stärka familjehemsvården. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt.

 • Utredningen En uppväxt fri från våld presenterar sitt betänkande

  Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tog emot slutbetänkandet från utredningen En uppväxt fri från våld. I samband med överlämningen hölls en pressträff med socialtjänstministern och den särskilde utredaren Fredrik Malmberg.

Innehåll om socialtjänst

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 748 träffar.