Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Rymdlagsutredningen förslår en ny rymdlag

    Den 23 november överlämnade Rymdlagsutredningen betänkandet En ny rymdlag till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Regeringens särskilda utredare Göran Lundahl presenterade förslagen vid en pressträff.

  • Strategi för deltagande i Horisont Europa ska stärka svensk forskning och innovation

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår 2021–2027. Syftet är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1796 träffar.