Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Etikprövningsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga ansökningar som berör vissa personuppgifter

    Foto: Johnér bildbyrå

    Regeringen vill undersöka möjligheterna att förbättra systemet för etikprövning. Som ett led i detta ger regeringen Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att utveckla rapporteringen om inkomna och avgjorda ärenden som endast rör behandling av personuppgifter. Rapporteringen ska sedan bland annat kunna användas som underlag för att bedöma behovet av att införa undantag för viss forskning från kravet på godkännande vid etikprövning.

  • Forskningsfinansiärer ska bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik

    Foto: Jonas Lindkvist/TT

    Forskning och innovation är helt avgörande för Sveriges välstånd, konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar. För att regeringen ska kunna ta fram riktningen för forskning och innovation behövs underlag. Nu ger regeringen forskningsfinansiärerna i uppdrag att inkomma med analyser och förslag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 628 träffar.