Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

 • Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

  Foto: Johnér Bildbyrå

  Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet.

 • Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

  Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
  Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Agnes Eklund/Regeringskansliet

  Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 682 träffar.