Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • Digital pressträff med Amanda Lind om stöd till idrotten

  Idag höll kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind en digital pressträff om stöd till kulturen och idrotten.

  En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

 • Fördelning av 60 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta

  Regeringen presenterade i december 2020 en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhället för att ytterligare stärka organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. Idag har regeringen beslutat hur de 60 miljoner kronorna ska fördelas.

 • För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

  Bild: Regeringskansliet

  Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om civila samhället

Prenumerera

Totalt 582 träffar.