Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Boverket att utveckla reformen med certifierade byggprojekteringsföretag

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla reformen med certifierade byggprojekteringsföretag. Uppdraget syftar till att öka förutsägbarheten och effektiviteten i hela byggprocessen för byggherrar som använder certifierade byggprojekteringsföretag.

Regeringen vill att Boverket utreder hur reformen kan utvecklas så att certifierade byggprojekteringsföretag dels undantas ytterligare kontroll, dels tillåts uppföra fler byggnadstyper än vad som i dag är tillåtet.

I dagsläget är det byggnadsnämnderna som fastställer kontrollplanen, gör arbetsplatsbesök och utfärdar slutbesked även när certifierade byggprojekteringsföretag används.

– För att göra certifierade byggprojekteringsföretag mer intressanta för byggherrar bör det övervägas om fler delar av kommunens kontroll och tillsyn kan undantas när ett certifierat byggprojekteringsföretag används, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Med nuvarande regelverk kan certifierade byggprojekteringsföretag endast användas för projekteringen av vissa bostadshus. Oro över kommuners möjlighet att vägra byggherrar slutbesked eller ingripa med tillsynsåtgärder bedöms hämma både intresset och genomslaget för reformen.

– Kommuners olika tolkningar av byggregler försvårar, fördröjer och fördyrar byggprocessen. På så vis hindras också serieproduktion, innovation och effektivitet i bostadsbyggandet. Förutsägbarheten i byggprocessen behöver öka, inte minst för att underlätta serieproduktion, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 3 februari 2025.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...