Bostäder och samhällsplanering i statens budget

Uppdaterad

Bostäder och samhällsplanering omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Bostadspolitisk utveckling
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
1:4 Boverket
1:6 Lantmäteriet
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
1:10 Innovativt och hållbart byggande

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.