Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

SÖ 2009:51-55 Överenskommelse med Polen om att stödja sjömotorvägsprojekt inom ramen för Trans-European Networks - Transport (TE SÖ 2009:51-55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 51
Överenskommelse med Polen om att stödja sjömotorvägsprojekt inom ramen för Trans-European
Networks - Transport (TEN-T)
Warszawa och Stockholm den 16 och 18 juni 2008

Regeringen beslutade den 18 juni 2008 att underteckna en överenskommelse med Polen om att, inom ramen för Trans European Networks - Transport (TEN-T), stödja sjömotorvägsprojektet mellan hamnarna Karlkrona-Gdynia och Ystad-Swinoujscie. Projekten är en del av EU-samarbetet för att vidareutveckla redan befintliga transportkorridorer och förbättra infrastrukturen för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer och regionala och lokala samhällen. Regeringen beslutade samtidigt att hos Europeiska kommissionen ansöka om medel ur budgeten för TEN-T för de båda projekten.

Överenskommelsen trädde i kraft vid undertecknandet.

Den på engelska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).


Nr 52
Samförståndsavtal med Litauen om att stödja
sjömotorvägsprojekt inom ramen för Trans-European
Networks - Transport (TEN-T)
Stockholm den 19 juni 2008

Regeringen beslutade den 18 juni 2008 att underteckna ett samförståndsavtal med Litauen om att, inom ramen för Trans-European Networks - Transport (TEN-T), stödja sjömotorvägsprojektet mellan hamnarna Karlhamn och Klaipeda. Projekten är en del av EU-samarbetet för att vidareutveckla redan befintliga transportkorridorer och förbättra infrastrukturen för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer och regionala och lokala samhällen. Regeringen beslutade samtidigt att hos Europeiska kommissionen ansöka om medel ur budgeten för TEN-T för projektet.

Samförståndsavtalet trädde i kraft vid undertecknandet.

Den på engelska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).


Nr 53
Avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om upphävande av ramavtalet den 7 november 2000 (SÖ 2000:51) om samarbete på försvarsområdet
Stockholm den 5 november 2009

Regeringen beslutade den 29 oktober 2009 att underteckna avtalet om upphävande. Med anledning av ingåendet av ett nytt samförståndsavtal om nordiskt försvarssamarbete den 4 november 2009 enades parterna om att upphäva det föregående avtalet. Avtalet om upphävande trädde i kraft den 5 december 2009.

Avtalstexten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).


Nr 54
Ändring nr 1 till samförståndsavtalet den 11 februari 1994 (SÖ 2008:59) med Storbritannien och Nordirland om samarbete på försvarsmaterielområdet
London och Stockholm den 22 januari och 2 februari 2004

Regeringen beslutade den 18 december 2003 att underteckna ändringen. Ändringsöverenskommelsen innebär främst att giltighetstiden för 1994 års överenskommelse förlängs med tio år och att ordförandeskapet på brittisk sida ändras från Defence Export Services Organisation till Equipment Capability/MoD Central Staff. Ändringen trädde i kraft den 2 februari 2004.

Den på engelska avfattade avtalstexten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).


Nr 55
Uppsägning av överenskommelsen med Lettland av den 30 mars 1992 (SÖ 1994:60) om samarbete på miljöområdet
Stockholm den 27 maj 2009

Regeringen beslutade den 7 maj 2009 att säga upp överenskommelsen. Uppsägningen är föranledd av att Sverige och Lettland har ett nära samarbete inom EU och att det därför inte längre finns behov av en separat överenskommelse om samarbete. Uppsägningen trädde i kraft den 27 maj 2009.