Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Förnyelse av reservation i fråga om artikel 20.1 i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism SÖ 2013:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Warszawa den 16 maj 2005 (SÖ 2010:35)

Regeringen beslutade den 5 juni 2013 att förnya reservationen. Vid deposition av sitt ratifikationsinstrument den 30 augusti 2010 gjorde Sverige en reservation med stöd av artikel 20.2 i konventionen av innebörden att Sverige förbehåller sig rätten att, i förhållande till andra stater än Europeiska unionens medlemsstater samt Norge och Island, som grund för avslag på en framställning om utlämning åberopa att den gärning som avses med framställningen utgör ett politiskt brott eller ett brott som inspirerats av politiska motiv (artikel 20.1). Enligt artikel 20.5 är en reservation enligt artikel 20.2 tidsbegränsad till en tid av tre år från dagen för konventionens ikraftträdande för staten i fråga. Reservationer som lämnats med stöd av artikeln kan emellertid förnyas för samma tid.

Europarådets generalsekretariat informerades den 10 juli 2013 genom skriftväxling.

Laddar...