Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Polen om gemensam viseringsrepresentation SÖ 2010:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 14
Avtal med Polen om gemensam viseringsrepresentation
Warszawa den 3 mars 2010

Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att underteckna avtalet. Avtalet trädde ikraft vid undertecknandet den 3 mars 2010.