Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll nr 14 till konventionen den 4 november 1950 (SÖ 1952:35) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande SÖ 2010:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 36
Protokoll nr 14 till konventionen den 4 november 1950 (SÖ 1952:35) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende vissa förändringar i konventionens övervakningssystem
Warszawa den 16 maj 2005

Riksdagsbehandling: Prop 2004/05:167, bet. 2005/06:KU6, rskr. 2005/06:16, SFS 2005:16.