Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen SOU 2021:55

Publicerad

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över beskattningen av enskilda näringsidkare. Syftet med översynen är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skattskyldige att göra rätt och undvika oavsiktliga fel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...