Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden SOU 2020:77

Publicerad

Spelmarknadsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

AB Svenska Spels anpassning till den omreglerade spelmarknaden
samt hästnäringens och idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar
är av betydelse för genomförandet av reformen. En särskild utredare
har haft i uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för och, om det bedöms vara motiverat, föreslå hur en fristående finansieringsmodell för spel på häst- respektive idrottstävlingar, såsom en marknadsavgift, kan utformas och belysa konsekvenserna av en sådan modell.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En förstärkt spelreglering

    I denna lagrådsremiss föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden: bl.a. ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

Proposition (1 st)

  • En förstärkt spelreglering

    Regeringen förslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

Laddar...