Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30

Publicerad

Ladda ner:

Spellicensutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande "En omreglerad spelmarknad" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Regleringen ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute. I uppdraget ingick även att analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...