Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Avtalad upphovsrätt SOU 2010:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Upphovsrättsutredningens huvudsakliga uppgifter i detta delbetänkande har varit att göra en allsidig översyn av bestämmelserna om upphovsrättens övergång i 3 kap. upphovsrättslagen och att se över vissa frågor om avtalslicenser med mera.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...