Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av skatteutgifter 2021 Skr. 2020/21:98

Publicerad

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen.

Ladda ner:

Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2021. I del två behandlas skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet och en enskild skatteutgift analyseras. Tredje delen innehåller tabeller över skatteutgifterna. I fjärde och sista delen ges en mer ingående presentation av de enskilda skatteutgifterna.

Laddar...