Skrivelse från Finansdepartementet

Återkallelse av regeringens proposition 2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd Skr. 2021/22:106

Publicerad

Ladda ner:

Den 30 november 2021 överlämnade regeringen propositionen 2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd till riksdagen. Propositionen är remitterad till skatteutskottet.

Ärendet till riksdagen
Regeringen återkallar propositionen 2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd.