Skrivelse från Finansdepartementet

Återkallelse av regeringens proposition 2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk Skr. 2021/22:268

Publicerad

Ladda ner:

Den 2 juni 2022 överlämnade regeringen propositionen 2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk till riksdagen. Propositionen är remitterad till finansutskottet.

Ärendet till riksdagen
Regeringen återkallar propositionen 2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.