Proposition från Utbildningsdepartementet

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan Prop. 2023/24:20

Publicerad

Propositionen innehåller förslag om ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Ändringarna syftar till att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer undervisningstid och därmed skapa bättre förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första
gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

    Lagrådsremissen innehåller förslag om ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Ändringarna syftar till att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer undervisningstid och därmed skapa bättre förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Proposition (1 st)

  • Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

    Propositionen innehåller förslag om ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Ändringarna syftar till att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer undervisningstid och därmed skapa bättre förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.