Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll Prop. 2023/24:12

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndig­heterna att vid en inre utlän­nings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att söka efter pass eller andra identitets­hand­lingar och en möjlighet att omhänderta sådana hand­lingar. Det föreslås också att det ska förtyd­ligas att en utlänning under vissa förut­sätt­ningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

Ladda ner:

Syftet med förslagen är att ge myndig­heterna bättre förut­sätt­ningar att i fler fall klar­lägga utlän­ningars identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige samt att säker­ställa att pass och andra identitets­handlingar finns tillgängliga för myndig­heterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

    I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndig­heterna att vid en inre utlän­nings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att söka efter pass eller andra identitets­hand­lingar och en möjlighet att omhänderta sådana hand­lingar. Det föreslås också att det ska förtyd­ligas att en utlänning under vissa förut­sätt­ningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

  • Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Laddar...