Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden som innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden.

Ladda ner:

Den som inleder ett sådant ärende kan därmed komma att behöva betala en avgift.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden som innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden.

Proposition (1 st)

Laddar...