Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Publicerad

Ladda ner:

För att tillgodose intresset av att Skatteverket genom dataanalyser och urval ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten föreslås en ny sekretessbestämmelse som ska gälla för vissa uppgifter som hänför sig till detta.

Förslaget innebär en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (3 st)

Laddar...