Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att ge Skatteverket bättre möjligheter att minska fel i folkbokföringsdatabasen.

Ladda ner:

Skatteverket föreslås därför få behandla personuppgifter för att göra dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket ska kunna koncentrera sin kontroll mot områden med hög risk för fel och fusk och där bästa möjliga effekt kan uppnås med givna insatser. För de uppgifter som samlas in för analys och urval föreslås en ny reglering för en särskild uppgiftssamling, analys- och urvalsdatabasen. En rad bestämmelser föreslås även som syftar till att minska det intrång i den personliga integriteten som förslagen kan föranleda.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (3 st)