Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Skatteregler som gynnar forskning och utveckling – en översyn av FoU-avdraget och expertskattereglerna Dir. 2023:81

Publicerad

En särskild utredare ska se över nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget), samt skattelättnaden för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner (expertskattereglerna).

Ladda ner:

Syftet är att ge företag incitament till ökade investeringar i forskning och utveckling samt att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...