Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Översyn av skatteregler för att främja forskning och utveckling

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av det s.k. FoU-avdraget och expertskattereglerna. Syftet är att ge företag incitament till ökade investeringar i forskning och utveckling samt att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det s.k. FoU-avdraget, och skattelättnaden för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner är viktiga instrument för företagens investeringar i forskning och utveckling och för att öka Sveriges möjligheter att konkurrera om internationell nyckelkompetens.

Reglerna har varit i kraft under en längre tid och har kritiserats för att bland annat vara oförutsägbara och svåra att tillämpa. Det finns därför skäl att göra en översyn för att utreda hur reglerna har fungerat och vilka effekter som har uppnåtts. 

Regeringen har därför beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över regelverken för att säkerställa att syftet med reglerna uppfylls och att Sveriges internationella konkurrenskraft stärks.

– Goda villkor för företagande är centralt för ekonomisk tillväxt. För att uppnå detta behöver det finnas goda förutsättningar för konkurrens, innovation, forskning och entreprenörskap, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Gällande FoU-avdraget ska utredaren bland annat analysera:

  • om det finns behov av att utvidga socialavgiftslagens definitioner av forskning och utveckling,
  • hur definitionerna av forskning och utveckling ska utformas för att avgränsningen mot arbete som faller utanför FoU-avdragets område ska bli tydligare, och
  • om det bör införas ett annat förfarande för prövning av rätten till avdrag.

Översynen av expertskattereglerna syftar till att öka reglernas internationella konkurrenskraft och hantera eventuella svårigheter som identifierats vid tillämpningen av reglerna.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2025.

Direktiven är del av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...