Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet Dir. 2023:12

Publicerad

Regeringen förlänger utredningstiden. Uppdraget ska nu redovisas senast den 16 juni 2023.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 april 2020 om ett kommittédirektiv för främjande av ökad fysisk aktivitet  Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisas senast den 1 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

    Regeringen förlänger utredningstiden. Uppdraget ska nu redovisas senast den 16 juni 2023.

  • Främjande av ökad fysisk aktivitet

    Regeringen menar att samhället behöver kraftsamla för att vända utvecklingen av övervikt och fetma. Regeringen uppdrar därför åt en särskild utredare – en nationell samordnare - att arbeta utåtriktat för att öka den allmänna kunskapen om vilka goda effekter fysisk aktivitet bidrar med för var och en av oss. Den nationella samordnaren ska också mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition