Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Främjande av ökad fysisk aktivitet Dir. 2020:40

Publicerad

Regeringen menar att samhället behöver kraftsamla för att vända utvecklingen av övervikt och fetma. Regeringen uppdrar därför åt en särskild utredare – en nationell samordnare - att arbeta utåtriktat för att öka den allmänna kunskapen om vilka goda effekter fysisk aktivitet bidrar med för var och en av oss. Den nationella samordnaren ska också mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.

Ladda ner:

Samordnaren ska bland annat:

  • knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och frilufts-organisationer, näringslivet samt forskarsamhället,
  • sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen,
  • vara sammankallande för det rörelsenätverk som regeringen i maj 2017 inrättade inom ramen för rörelsesatsningen Samling för daglig rörelse,
  • lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet,
  • vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta sårbara grupper som barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

 

Laddar...