Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att se över eventuella hinder för mobilitet mellan högskolan och andra sektorer U2022/02088

Publicerad

Regeringskansliet har beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att se över eventuella hinder för mobilitet mellan högskolan och andra sektorer.

Ladda ner:

En beskrivning av behovet av utredning och en närmare uppdragsbeskrivning finns i bilagan.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 23 december 2022.

Laddar...