Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utreda undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning och regleringen av tillsyn i etikprövningslagen (U 2023:C) U2022/03459, U2023/02459

Publicerad

Regeringskansliet har beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att utreda undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning och regleringen av tillsyn i etikprövningslagen.

Ladda ner:

En beskrivning av behovet av en översyn och en närmare uppdragsbeskrivning finns i bilagan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024 till Utbildningsdepartementet.