Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet Dir. 2021:112

Publicerad

Regeringen förlänger utredningstiden för Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet .

Ladda ner:

Regeringen beslutar att uppdraget i stället ska redovisas senast den 15 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...