Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer Dir. 2019:107

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till lagändringar som följer av ett nytt regelverk om säkerställda obligationer, bestående av ett nytt direktiv och ändring av EU-förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Utredaren ska bl.a. lämna förslag till lagändringar som krävs för att

  • i svensk rätt genomföra det nya EU-direktivet, och
  • komplettera och anpassa svensk rätt till ändringarna av
    EU-förordningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020