Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett moderniserat regelverk för att stärka konkurrenskraften och motståndskraften på svensk fondmarknad Dir. 2023:163

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till ändringar i AIFM-direktivet och UCITS-direktivet.

Ladda ner:

Utredaren ska också analysera och föreslå åtgärder för att
stärka konkurrenskraften på den svenska fondmarknaden, bl.a. regler om
associationsrättsliga fonder med rörligt aktiekapital. Utredaren ska även se
över reglerna om inlösenfrekvens i värdepappersfonder och specialfonder,
och analysera hur svenska fonders motståndskraft och skyddet för investerare kan stärkas. Syftet är att modernisera fondlagstiftningen och göra den svenska fondmarknaden mer konkurrenskraftig och motståndskraftig, och anpassa lagstiftningen till EU-rätten.

Utredaren ska bl.a.

 • bedöma vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk
  rätt till ändringar i AIFM-direktivet och UCITS-direktivet,
 • analysera och ta ställning till hur en reglering av associationsrättsliga
  fonder med rörligt aktiekapital bör utformas,
 • analysera och ta ställning till vilka ändringar som behövs för att
  värdepappersfonder ska kunna vara öppna för inlösen två gånger per
  månad, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2025.

Laddar...