Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ändrade regler om säkerställda obligationer SOU 2020:61

Publicerad

Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

EU har antagit ett nytt regelverk om säkerställda obligationer, bestående av ett direktiv och en förordning om ändring av EU-förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen). Detta betänkande innehåller förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra det nya EU-direktivet och anpassa svensk rätt till ändringarna i tillsynsförordningen. Det är framför allt ändringar i lagen om utgivning av säkerställda obligationer (LUSO) som föreslås.