Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Överskuldsättningsutredningen Dir. 2023:14

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om att
motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (dir. 2021:108).
Utredningen ska bl.a. granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 3 maj 2023. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...