Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket Dir. 2019:84

Publicerad

En särskild utredare ska med anledning av den tekniska utvecklingen se över regelverket för pliktleverans av material och Kungl. bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Översynen ska även omfatta de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Utgångspunkten ska vara att ta fram en medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar reglering.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

• analysera regelverket för pliktexemplar och föreslå ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart nytt regelverk för såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial,
• analysera regelverket för Kungl. bibliotekets insamling, beskrivning, bevarande och tillhandahållande av övrigt material och vid behov föreslå förändringar i det,
• analysera om dataskyddsregleringen behöver kompletteras för att nödvändig personuppgiftsbehandling ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt vid hantering av pliktmaterial enligt det föreslagna regelverket och vid Kungl. bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)

    Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (dir. 2019:84). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 december 2020. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

  • Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket

    En särskild utredare ska med anledning av den tekniska utvecklingen se över regelverket för pliktleverans av material och Kungl. bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Översynen ska även omfatta de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Utgångspunkten ska vara att ta fram en medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar reglering.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition