Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster Dir. 2018:8

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration, anpassat till nya förutsättningar.

Utredaren ska vidare analysera och föreslå hur fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska värnas.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas,
  • analysera vilka ändringar som behöver göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring, och
  • analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

En utgångspunkt är att förslagen inte får leda till lägre sökintensitet,
ökad risk för begränsat arbetsutbud eller negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd.

Förslagen ska vara budgetneutrala.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster

    I propositionen lämnas förslag till en ny lag om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att den som ansöker om arbetslöshetsersättning ska uppfylla ett inkomstvillkor.

Laddar...