Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelsen om anställningsskydd och tillhörande frågor A2021/00044

Publicerad

Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK), IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har förhandlat om anställningsskydd och omställning. Parternas förhandlingar har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att genomföra partsöverenskommelsen.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd. Uppdraget innebär också att analysera hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i den del som av parterna benämns klargöranden och förtydliganden i arbetslöshetsförsäkringen kopplade till att anställd får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under tid som den anställde får en talan om ogiltighet prövad med anledning av arbetsgivares uppsägning. I uppdraget ingår att lämna ändamålsenliga förslag till författningsändringar samt nödvändiga följdändringar.

Uppdraget ska redovisas genom att publiceras i Departementsserien (Ds) senast den 15 maj 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda i kraft före halvårsskiftet 2022.