Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar Ds 2019:10

Publicerad

Fotografering under rättegångar har varit förbjudet sedan rättegångsbalken infördes på 1940-talet. Om någon bryter mot fotograferingsförbudet finns det däremot inte något förbud mot att sprida bilden, trots att fotograferingen var otillåten och bilden alltså tillkommit genom brott.

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Pressmeddelande: Ökad trygghet för vittnen och målsägande

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

    Fotografering under rättegångar har varit förbjudet sedan rättegångsbalken infördes på 1940-talet. Om någon bryter mot fotograferingsförbudet finns det däremot inte något förbud mot att sprida bilden, trots att fotograferingen var otillåten och bilden alltså tillkommit genom brott.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...