Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Ekonomisk styrning och Ukraina i fokus när finansministrar möts

Publicerad

Översyn av den ekonomiska styrningen och EU:s stöd till Ukraina är några av ämnena på agendan när EU:s finansministrar den 17 oktober möts inom rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Finansminister Elisabeth Svantesson företräder Sverige vid mötet.

Översyn av den ekonomiska styrningen 

EU:s ram för ekonomisk styrning är en uppsättning gemensamma regler för nationell finanspolitik och ekonomisk politik som gäller för alla medlemsländer. De gemensamma reglerna syftar till att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet och främja konvergens samtidigt som makroekonomiska obalanser åtgärdas. Ministrarna kommer att diskutera kommissionens lagförslag om reform av det ekonomiska ramverket. 

Rysslands aggression mot Ukraina 

Rådet kommer att diskutera de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, och få en uppdatering av EU-kommissionen och det spanska ordförandeskapet om bland annat finansiellt stöd till Ukraina samt hur arbetet med att använda frysta ryska tillgångar för stöd till Ukraina fortskrider. 

Lagstiftning om finansiella tjänster

EU:s medlemsstater ska anpassa sin nationella lagstiftning efter de direktiv och förordningar som tas fram på finansmarknadsområdet. Mot bakgrund av detta kommer finansministrarna att få en lägesuppdatering om medlemsstaternas genomförande av aktuella EU-rättsakter på finansmarknadsområdet, vilket kommissionen presenterar halvårsvis.  

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Ministrarna kommer att få en uppdatering om och diskutera genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). RRF inrättades i samband med coronapandemin som ett 
tillfälligt återhämtningsinstrument för finansiering av nationella insatser som bidrar till ett mer hållbart och motståndskraftigt EU. Mötet väntas också anta kommissionens förslag till ändring av rådets genomförandebeslut för Portugals, Tjeckiens, Sloveniens, Nederländernas och Spaniens återhämtnings- och resiliensplaner.

Klimatfinansiering 

Rådets väntas godkänna slutsatser om klimatfinansiering inför för FN:s klimatkonferens COP28, som äger rum i Dubai, Förenade Arabemiraten, den 30 november-12 december.

Uppföljning av G20-toppmötet

Vid mötet kommer ministrarna att få information av det spanska ordförandeskapet och kommissionen om de viktigaste resultaten av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 11–13 oktober 2023.

 

Laddar...