Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

EU:s finansministrar diskuterade översynen av den ekonomiska styrningen

Publicerad

När EU:s finansministrar den 8 december möttes i Ekofinrådet var översynen av den ekonomiska styrningen i fokus. EU:s ekonomiska stöd till Ukraina, en möjlig framtida digital euro samt reviderade nationella planer för återhämtning och resiliens inom RRF var andra punkter på agendan.

Översyn av den ekonomiska styrningen

Ministrarna fortsatte diskussionen om den föreslagna reformen av EU:s ramverk för ekonomisk styrning. En överenskommelse nåddes inte vid detta möte. 
- Viktigt för Sverige är ett ambitiöst ramverk som ser till att länder får ordning och reda i sina statsfinanser, att skulderna faktiskt minskar, samt att reglerna efterlevs. Vi hoppas att en överenskommelse kan nås inom kort, sa finansminister Elisabeth Svantesson som representerade Sverige vid mötet. 

Ryssland angrepp mot Ukraina 

Rådet diskuterade ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. Detta är en återkommande diskussion inom Ekofin som fokuserar på bland annat genomförande av sanktioner inklusive arbetet med frysta och immobiliserade ryska tillgångar, det ekonomiska läget i Ukraina och EU:s finansiella stöd till Ukraina. Svensk hållning är att EU fortsatt bör bistå Ukraina med omfattande ekonomiskt stöd. 

Europaketet 

En lägesuppdatering gavs om EU-kommissionens lagstiftningspaket om en eventuell framtida digital euro. Sverige verkar för att regleringen sker med beaktande av att EU är en marknad med flera olika valutor, att den inre marknaden inte fragmenteras samt att frågor som beror alla medlemsstater diskuteras och beslutas av samtliga medlemsstater. 

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) 

Ministrarna antog genomförandebeslut med anledning av uppdaterade nationella planer för återhämtning och resiliens för Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Polen och Rumänien. 

Europeiska planeringsterminen

Ministrarna fick en presentation av den årliga hållbara tillväxtöversikten, förvarningsrapporten samt förslag till rådets rekommendation till euroområdet. Det utgör startskottet på 2024 års planeringstermin. 

 

Laddar...