Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Ekonomisk översyn, Ukraina och återhämtningsplaner i fokus på finansministermöte

Publicerad

När EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor möttes den 9 november fortsatt arbetet med översynen av det ekonomiska ramverket, och ministrarna diskuterade EU:s stöd till Ukraina. Vid mötet gavs också grönt ljus till Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan inom ramen för RRF.

Elisabeth Svantesson med ministerkollegor vid ekofin-rådets möte i Bryssel
Elisabeth Svantesson samtalar med Luxemburgs finansminister Yuriko Backes (tv) och Polens finansminister Magdalena Rzeczkowskar (mitten). Foto: Europeiska Unionen

Finansminister Elisabeth Svantesson företrädde Sverige vid mötet inom rådet för ekonomiska och finansiella frågor. 

- EU bör fortsätta sitt omfattande ekonomiska stöd till Ukraina, och det är viktigt att stödet är så förutsebart som möjligt. Det är också angeläget att vi kan komma framåt med ett konkret förslag på hur frysta ryska tillgångar ska kunna användas för finansiellt stöd till Ukraina. EU kommer att stödja Ukraina så länge som det krävs, sa finansminister Elisabeth Svantesson.  

Vid mötet diskuterades finansiella och ekonomiska aspekter av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, såsom sanktioner, användande av frysta och immobiliserade ryska tillgångar, det ekonomiska läget i Ukraina och finansiellt stöd till Ukraina. 

Översyn av den ekonomiska styrningen  

Ministrarna fortsatte diskutera EU-kommissionens lagförslag om reform av det ekonomiska ramverket, vilket är en uppsättning gemensamma regler för nationell finanspolitik och ekonomisk politik som gäller för alla medlemsländer. Sedan förslaget presenterades i våras har arbete och förhandlingar pågått i rådet på teknisk och politisk nivå. Målet är att komma fram till en överenskommelse innan årets slut. Från svensk sida är viktiga punkter att det nya ramverket leder till lägre skuldnivåer för högt skuldsatta medlemsländer samt att efterlevnaden och genomförandet av ramverket förbättras. 

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) 

RRF inrättades i samband med coronapandemin som ett tillfälligt återhämtningsinstrument för finansiering av nationella insatser som bidrar till ett mer hållbart och motståndskraftigt EU. Vid mötet antog ministrarna kommissionens förslag till ändring av rådets genomförandebeslut för Sveriges, Danmarks, Litauens och Österrikes återhämtnings- och resiliensplaner. Planerna innehåller nu bl a ett ökat fokus på energi och grön omställning. 

Övrigt 

Vid mötet diskuterades också den europeiska planeringsterminen 2023, och rådsslutsatser om EU-statistik godkändes. Vidare fick ministrarna en presentation av Europeiska finanspolitiska nämndens (EFB) årsrapport för 2023 samt av Europeiska revisionsrättens (ECA) årsrapport om kommissionens genomförande av 2022 års budget. 
 

Mer om mötet i Ekofinrådet

Laddar...