Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

Publicerad

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är en EU-myndighet med uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Regeringen anser att Sverige bör delta i Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel.

Ladda ner:

Eppos centrala nivå finns i Luxemburg och består bland annat av en europeisk åklagare från varje medlemsstat som deltar i samarbetet. Eppos decentraliserade nivå utgörs av europeiska delegerade åklagare med placering i medlemsstaterna. Exempel på brott som kan ligga inom Eppos behörighet är bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Även vissa gränsöverskridande skattebrott avseende mervärdesskatt omfattas av Eppos behörighet.

För att uppfylla de krav som ställs för ett svenskt deltagande i Eppo föreslår regeringen en ny lag om Eppo och ett antal följdändringar i andra lagar. Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

    Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är en EU-myndighet med uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Regeringen anser att Sverige bör delta i Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel.

Proposition (1 st)

  • Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

    Regeringen anser att Sverige bör delta i Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. För att uppfylla de krav som ställs för ett svenskt deltagande i Eppo föreslår regeringen en ny lag om Eppo och ett antal följdändringar i andra lagar.

Laddar...