Hoppa till huvudinnehåll

Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

Publicerad

Regeringen tar med Strategin för utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft ett nytt och samlat helhetsgrepp för att kunna erbjuda ett effektivt stöd till svenska företag att både hantera de nya utmaningarna och dra nytta av de nya möjligheter som öppnas upp. Strategin presenterades den 1 december 2023.

Ladda ner:

Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft har tre övergripande mål:

 1. Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras.
 2. Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader.
 3. Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas.  

Målen ska vara uppnådda 2030 och en första utvärdering ska göras 2026.

Delmål och åtgärder i strategin

Strategin innehåller drygt sjuttio viktiga delmål och aktiviteter. Några exempel:

 • utveckla EU:s inre marknad och säkerställa en välfungerande världshandel
 • skapa bättre förutsättningar för investeringar, forskning och innovation
 • attrahera kvalificerad utländsk arbetskraft
 • effektivisera stödet till små och medelstora företags export och internationalisering
 • stödja uppbyggnaden i Ukraina och genomföra en särskild satsning på Asien
 • positionera Sverige som en prioriterad samarbetspartner för den gröna och digitala omställningen globalt
 • stärka synergierna mellan handel, främjande och utvecklingssamarbete och att utveckla nya finansieringslösningar.
 • att utveckla svenska företags affärsmöjligheter i låg- och medelinkomstländer och samtidigt bidra till goda utvecklingsresultat. Svenska företag kan bidra till global klimatnytta med innovativa lösningar och expertis.
 • aktivt sprida en faktabaserad och positiv Sverigebild i utlandet. Samtidigt stärks Sveriges motståndskraft mot desinformation och informationspåverkan.
Laddar...