Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler insatser för att öka fysisk aktivitet på recept

Publicerad

Socialstyrelsen får ett utökat uppdrag för att säkerställa att det finns ett kvalitetssäkrat kunskapsstöd på nationell nivå för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid olika sjukdomstillstånd.

– Att röra på sig har goda effekter på hälsan. Regeringens ambition är att användning av fysisk aktivitet på recept ska öka och bli mer jämlik i landet.   Det är viktigt att regionerna kan arbeta strukturerat med den här frågan, säger socialminister Jakob Forssmed.

Målet är att kunskapsstödet ska finnas tillgängligt på nationell nivå från och med 2025 för aktörer inom offentlig sektor såsom myndigheter, regioner och kommuner samt andra berörda aktörer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska också ge förslag på hur man kan följa upp användandet av kunskapsstödet.

Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida ett nationellt informationsmaterial om fysisk aktivitet på recept, FaR, till förskrivare, arrangörer av fysisk aktivitet och allmänheten.

Det utökade uppdraget ingår i en bredare satsning från regeringen för att stödja och främja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept. Där samverkar Socialstyrelsen sedan tidigare med bland andra Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten. Parallellt har även E-hälsomyndigheten fått ett uppdrag om att genomföra en förstudie för hur ett digitalt stöd för att möjliggöra fler förskrivningar av fysisk aktivitet på recept skulle kunna se ut.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...