Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att fördela medel, stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR Diarienummer: S2023/01044

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen att fördela medel, stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • Fördela 59 miljoner kronor till regionerna under 2024 för att genomföra ändamålsenliga insatser som ska öka dels förskrivningen av FaR, dels följsamheten till förskrivna FaR.
  • Ta fram förslag på kriterier för hur medel för arbetet med FaR kan fördelas från och med 2025 så att de kommer både regionerna och kommunerna till del.
  • Fördela 4,5 miljoner kronor till professionsorganisationer för insatser som ska stödja införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Regeringen förlänger uppdragstiden. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2025 genom att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten lämnar en samlad redovisning.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska senast den 14 juni 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...