Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att fördela medel, stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR Diarienummer: S2023/01044

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen att fördela medel, stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • Säkerställa att ett kvalitetssäkrat kunskapsstöd för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid sjukdomstillstånd fr.o.m. 2025 finns tillgängligt för aktörer inom offentlig sektor, såsom myndigheter, regioner och kommuner samt andra berörda aktörer inom hälso- och sjukvården.
  • Verka för att tillgången till kunskapsstöd är säkerställt över tid och föreslå hur användningen av kunskapsstödet lämpligen bör följas upp.
  • Ta fram ett nationellt informationsmaterial avseende FaR som är riktat till hälso- och sjukvårdens aktörer och andra berörda aktörer, som en del av myndighetens uppdrag att stödja ökad förskrivning av FaR.
  • Inom ramen för arbetet med att ta fram förslag på kriterier för hur medel kan fördelas fr.om. 2025 särskilt överväga och lämna förslag på krav som säkerställer att medlen för FaR används till ändamålet.
  • Socialstyrelsen ska särskilt samverka med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, regioner och andra berörda aktörer som har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet på recept.
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.
  • senast den 30 november 2024 kortfattat delredovisa uppdraget.

Uppdragstiden ligger i fast. Uppdraget delredovisas senast den 14 juni 2024 och slutredovisas senast den 31 maj 2025. 

Laddar...