Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet tjänster för allmäntjänstgöring Diarienummer: S2024/00586 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela, betala ut och följa upp medel till regionerna i syfte att stimulera till en utökning av antalet allmäntjänstgöringstjänster (AT-tjänster).

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska under 2024 betala ut 223 000 000 kronor i prestationsbaserade medel till regionerna i enlighet med bilagorna 1 och 2.

De regioner som vill få del av medlen ska till Socialstyrelsen senast den 1 november 2024 redovisa antal AT-tjänster 2024 som krävs för att ta del av medlen.

Uppgifterna om antalet AT-tjänster per region baseras på regionernas planering för AT-tjänster som ingick i överenskommelsen God och nära vård 2021 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Socialstyrelsen ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Socialstyrelsen ska senast den 28 februari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...