Uppdrag för att bekämpa den kriminella ekonomin

Publicerad

För att motverka ekonomisk brottslighet får Bolagsverket i uppdrag att stärka sitt brottsförebyggande arbete. Bolagsverket ska särskilt fokusera på att motverka bedrägerier och penningtvätt samt att stärka skyddet mot oseriösa och kriminella aktörer i välfärdsverksamhet.

– Att bekämpa den kriminella ekonomin är en prioriterad fråga för regeringen. Det är viktigt att kriminella aktörer inte ska kunna utnyttja Bolagsverkets verksamhet och tjänster för olagliga syften – något som i förlängningen drabbar de mest behövande i välfärdssamhället och den stora majoritet av företag som gör rätt för sig, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Bolagsverket ska bland annat redogöra för hur arbetet med brottsförebyggande åtgärder har stärkts samt redovisa vad som krävs för att möjliggöra ytterligare förstärkningar. Därtill ska myndigheten föreslå åtgärder som kan motverka att felaktiga uppgifter registreras.

Särskilt fokus i det brottsförebyggande arbetet ska vara på att stärka skyddet mot att oseriösa och kriminella aktörer verkar i välfärdsverksamhet samt att motverka bedrägerier och penningtvätt. För att undvika onödig belastning för seriösa företagare ska Bolagsverket samtidigt redogöra för vilka överväganden detta innebär avseende näringslivets regelbörda och administrativa kostnader.

Uppdraget ges till Bolagsverket genom myndighetens regleringsbrev för 2024 och ska delredovisas senast den 26 april och slutredovisas senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö