Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Säkerhetskompetens ska beaktas när lärosätenas nya styrelser nomineras

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett justerat uppdrag till de nomineringspersoner som sedan tidigare är utsedda för att föreslå ordförande och externa styrelseledamöter för statliga universitet och högskolor. Ändringen innebär att de ska beakta att det i styrelsen som helhet finns allmän kompetens i säkerhetsfrågor.

– Säkerhetsläget har under de senaste åren försämrats och blivit allt allvarligare. Universitet och högskolor är intressanta för främmande makt och behöver därför ha en större beredskap för risker i det nya säkerhetsläget. Nu tar vi ett viktigt steg för att säkerställa att styrelserna har den samlade kompetens som krävs för att kunna hantera övergripande och strategiska frågor om säkerheten, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det nya i uppdraget är att nomineringspersonerna när de föreslår nya ledamöter inför kommande förordnandeperiod ska beakta att det i styrelsen som helhet finns allmän kompetens i säkerhetsfrågor. I övrigt ska nomineringspersonernas förslag liksom tidigare föregås av samråd inom och utom högskolan och de personer som nomineras ska ha kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans uppdrag. Ledamöterna ska föreslås för perioden 1 oktober 2024 till och med 30 april 2028. Nomineringspersonerna ska inkomma med sina förslag senast den 14 juni och regeringen väntas utse de nya styrelserna i september.

Beslutet har fattats med utgångspunkt i de förslag som har lämnats i promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor. Regeringen avser att återkomma när det gäller övriga förslag i promemorian, som fortfarande är på remiss.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...